Електронний збірник наукових праць «Молодіжний науковий диспут»


Електронний збірник наукових праць «Молодіжний науковий диспут» створений у 2015 році. Видається чотири рази на рік ДВНЗ «Університет банківської справи» на базі Харківського навчально-наукового інституту.
Електронний збірник наукових праць «Молодіжний науковий диспут»

Електронний збірник наукових праць «Молодіжний науковий диспут»

Електронний збірник наукових праць «Молодіжний науковий диспут» (Збірник) є науковим економічним рецензованим виданням, в якому здійснюється публікація матеріалів науковців різних рівнів – студентів, аспірантів, докторантів, молодих вчених – у вигляді наукових статей з метою їх поширення як серед вітчизняних дослідників, так і закордоном.

Збірник практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Метою Збірника є висвітлення наукових статей, що спрямовані на дослідження наступної проблематики:

-      Економічна теорія;

-      Механізм регулювання економіки;

-      Міжнародна економіка;

-      Інноваційно-інвестиційні процеси в економіці;

-      Економіка галузей народного господарства;

-      Економіко-математичне моделювання, економічна кібернетика;

-      Фінанси держави та суб’єктів господарювання;

-      Гроші та кредит, банківська справа;

-      Фінансовий ринок;

-      Бухгалтерський облік, аналіз і аудит;

-      Менеджмент та маркетинг;

-      Економіка АПК;

-      Економічна безпека;

-      Комп’ютерні науки та інформаційні технології;

-      Вища економічна освіта;

-      Філософія. Соціологія. Психологія;

-      Фінансове та банківське право.

Основними завданнями Збірника є:

1. Методологічні – обговорення змісту, проблем та перспектив розвитку вітчизняної та світової банківської справи, а також фінансової науки, інформаційно-аналітичної діяльності суб’єктів господарювання, аналіз сучасних існуючих та демонстрація нових методів та підходів тощо.

2. Інформаційні – надання результатів передового досвіду, професійних аналітичних обзорів, інформування про змінах у законодавстві тощо.

3. Формування наукової спільноти – публікація статей дослідників різних регіонів України та міжнародного наукового простору.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація