Determination of optimal sources of financing of current assets of the enterprise

A. Варєнцева

Abstract


The main sources of financing of current assets of the enterprise are considered in the article. The basic options for the mobilization of resources in the capital market were presented: unit and debt financing. The calculation was conducted to identify the optimal source of financing of current assets on the example of PJSC «Kharkov Tile Plant. It is concluded that the enterprise should strive for a compromise model of financing current assets.

Keywords: current assets, financing sources, equity and borrowed funds, working capital, funds.


References


Голубко А. І. Управління оборотними активами підприємства. Матеріали XLVII наук.-тех. кон. підрозділів ВНТУ, м. Вінниця, 14-23 березня 2018 р. Вінниця, 2018. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm 2018/paper/view/4521.

Мороз О. О., Шварц М.В. Управління фінансовою стійкістю підприємства в сучасних умовах. Матеріали XLVI наук.-техн. конф. підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. Вінниця, 2017. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2017/paper/view/3175.

Пельтек Л. В., Писаренко С.М. Методологічні аспекти формування системи управління оборотними активами підприємства. Вісник Запорізького національного університету. 2010. № 1(5). С. 43-49.

Єрмак С. О. Теоретико-методичний інструментарій формування комбінованих політик управління оборотним капіталом. Економіка промисловості. 2011. № 2. С. 242–249.

Роганова Г. О. Стратегія фінансування оборотних активів: позиція персоналістів. Економiчний часопис-XXI. 2013. № 3-4(1). С. 82-85.

Управління оборотними активами на підприємствах роздрібної торгівлі : монографія / Н.О. Власова та ін. Харків : ХДУХТ, 2014. 258 с.

Фурса Т.П. Концептуальні засади управління оборотними активами підприємства // Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. – 2014. – Т.19. Вип.1/2. – с. 184-187

Швець Ю.О. Вплив чинників зовнішнього та внутрішнього середовища на ефективність стратегічного управління оборотними коштами підприємств машинобудування. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Економічні науки. 2016. №1 (29). C. 26-36.

Швець Ю.О. Управління оборотними активами підприємств / Ю.О. Швець, А.В. Скворцова // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – 2015. – № 13. – С. 127–130.

Шматковська Т. Деякі аспекти проблематики управління оборотними активами на підприємстві / Т. Шматковська, Л. Демедюк, О. Ворона // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. - 2016. - № 3. - С. 174-184.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.