Перелік спеціальностей та освітніх програм

Перелік спеціальностей для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти в ДВНЗ «Університет банківської справи» на 2019-2020 н.р.

Перелік спеціальностей для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст в ДВНЗ «Університет банківської справи» на 2019-2020 н.р.

Перелік спеціальностей для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» в ДВНЗ «Університет банківської справи» на 2019-2020 н.р.