Вакансії

 

Мiнiстерство освiти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту”

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

 

 на заміщення вакантної посади науково-педагогічного працівника:  

доцента кафедри економіки та менеджменту Інституту банківських технологій та бізнесу  ДВНЗ "Університет банківської справи"

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які володіють українською мовою, мають науковий ступінь та які мають вчене звання доцента відповідно до профілю Університету та відповідної кафедри, стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах: доцент не менше 4 років.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім'я ректора ДВНЗ «Університет банківської справи»;
 • заповнений особовий листок з обліку кадрів; 
 • 2 фотокартки розміром 4 см на 6 см;  
 • автобіографію; 
 • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання, стажування;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1465; 
 • копію паспорта, засвідчену претендентом; 
 • копію трудової книжки, засвідчену в установленому порядку; 
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
 • список наукових праць; 
 • самоаналіз рівня наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового працівника);     
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені чинним законодавством України документи).

Заяви претендентів подаються до 09.01.2020р у відділ кадрів ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Київ, вул. Андріївська 1/1, каб. 104, тел. (044) 425-96-12

 

Положення про порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад НПП ДВНЗ «УБС»