Кафедра кібербезпеки та соціальних наук

 

Кафедра кібербезпеки та соціальних наук забезпечує підготовку бакалаврів відповідно до освітньої програми підготовки «Кібербезпека у фінансових технологіях» зі спеціальності «125 Кібребезпека» галузі знань «12 Інформаційні технології».На кафедрі працюють досвідчені фахівці, які мають вагомі теоретичні знання та практичні навички у відповідних галузях. Викладачі кафедри є членами професійних профільних організацій.

 

 

Кафедра кібербезпеки та соціальних наук забезпечує підготовку бакалаврів відповідно до освітньої програми підготовки «Кібербезпека у фінансових технологіях» зі спеціальності «125 Кібребезпека» галузі знань «12 Інформаційні технології».На кафедрі працюють досвідчені фахівці, які мають вагомі теоретичні знання та практичні навички у відповідних галузях. Викладачі кафедри є членами професійних профільних організацій.

 

Сучасні новини інновацій, інформаційних технологій та кібербезпеки (група у фейсбуці)

 

Для зацікавлених у темах інновацій, інформаційних технологій та кібербезпеки було розроблено групу сучасних новин «Світ кіберезпеки» у соціальній мережі Facebook. Група накопичує останні цікави новини за відповідними напрямками.

Посилання на групу «Світ кіберезпеки»: https://www.facebook.com/groups/2083490205215360/

 

Абітурієнту

Шановний абітурієнт, якщо твій вибір для подальшого навчання пав на освітню програму «Кібербезпека у фінансових технологіях» в нашому університеті то ти отримаєш безліч наступних переваг в навчанні:

- збалансовану унікальну освітню програму «Кібербезпека у фінансових технологіях», котра містить перелік усіх необхідних компетентностей, результатів навчання та дисциплін;
- можливість навчатися за сертифікованими безкоштовними тренінгами та курсами відомих транснаціональних технологічних компаній, таких як Cisco та Microsoft. За результатами успішного навчання усі слухачі додатково отримають індустріальні сертифікати;
- приймати участь у реальних дослідженнях;
- проходити стажування в офісах відомих ІТ-компаній України;
- по завершенні успішного навчання за зазначеною освітньої програмою отримати роботу у престижних ІТ-компаніях України.

Потрібно також зазначити, що спеціальність «кібербзпека» є однією з самих складних спеціальностей, для оволодіння котрою необхідно докладати багато зусиль.

 

Лабораторії кафедри та ініціативні освітні напрямки викладачів

На кафедрі функціонує мережева академія Cisco і лабораторія дослідження людино-машинного взаємодії

Мережева академія Cisco була відкрита для підтримки навчального процесу індустріальними сертифікованими курсами. В академії Cisco налічується понад 50 сертифікованих курсів.   В освітню програму «Кібербезпека у фінансових технологіях» та відповідний навчальний план впроваджені ряд курсів Cisco. Студенти виконують практичні завдання на реальному мережевому устаткуванні Cisco. Після успішного тестування студенти отримають сертифікати Cisco.

Вручення сертифікатів Cisco студентам, які навчаються за освітньою програмою «Кібербезпека у фінансових технологіях»:

  

Фотогалерея:

 

Лабораторія дослідження людино-машинного взаємодії оснащена мобільним програмно-технічним комплексом  Tobii eye-tracker X2 60 (https://www.tobii.com/group/about/this-is-eye-tracking/), котре використовується при досліджені проблем інтерфейсів користувача. Візуально, результати досліджень можуть бути представлені, наприклад, у вигляді візуальних маршрутів, теплових карт, карт непрозорості або кластерів:

   

 

Для кількісної оцінки якості інтерфейсів користувача розраховуються відповідні метрики:

  

Студенти проводять реальні дослідження з приводу якості (в тому числі безпеки) інтерфейсів користувача:

Викладачі кафедри за власною ініціативою розпочали нові освітні напрямки на кафедрі:   

 • Кіберекологічна безпека - доцент Вайганг Анна Олександрівна;
 • Корпоративна безпека – доцент Кралич Віталій Робертович;
 • Цифрова економіка та фінансові технології – доцент Чмерук Галина Григорівна;
 • Соціальний інженирінг та психологічна поведінка інженера – професор Бурлакова Ірина Анатоліївна;
 • Безпека та кібребезпека сучасних транспортних засобів – старший викладач Комар Катерина В’ячеславівна.

Міжнародні проекти

 

На кафедри було виконано 2 міжнародних проекти Tempus:

Перший проект: «Модернізація післядипломної освіти з безпеки і стійкість в гуманітарних і промислових областях- Modernization of Postgraduate Studies on Security and Resilience for Human and Industry Related Domains»

                                                                                                                                                  proj_1

 

Сторінка проекту на сайті ERASMUS+ http://erasmusplus.org.ua/projects/tempus-iv/931-modernization-of-postgraduate-studies-on-security-and-resilience-for-human-and-industry-related-domains.html)

Консорціум проекту:

 • Таллінський технологічний університет, Таллінн, Естонія;
 • Університет Cіті, Велика Британія;
 • Королівський технологічний інститут, Швеція;
 • Інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Болгарія;
 • Національний міжвузівський консорціум з інформатики, Італія;
 • Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут» ім. М.Є. Жуковського, Україна;
 • Університету банківської справи, Україна;
 • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна; Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту, Україна;
 • Хмельницький національний університет, Україна;
 • Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Технологічний інститут, Україна;
 • Державний інститут спеціального зв’язку та захисту інформації України;
 • Науково-виробнича корпорація «РАДІЙ», Україна;
 • Українська федерація інформаційної безпеки, Україна;
 • Українська студентська ассоціація;
 • ТОВ «Лайм Сістемз», Україна;
 • Міністерство освіти і науки Україна.

Мета та завдання проекту:

Основна мета проекту полягає у підготовці нового покоління інженерного та дослідницького персоналу, здатного забезпечувати конструктивний розвиток у сфері оцінки та забезпечення кібербезпеки. Реалізація цієї мети буде сприяти виконанню вимоги українського суспільства щодо відповіді на виклики в галузі кібербезпеки в різних сферах застосування. Ці сфери будуть охоплені розробленими програмами підготовки магістрів, аспірантів (PhD) і підвищення кваліфікації для  представників промисловості.

Цільова група:

Cтуденти, стажери, науково-педагогічний та адміністративний персонал, керівники ВНЗ, викладачі та дослідники кафедр ІТ, інжинірингові компанії, працівники місцевих органів самоврядування/ адміністрацій. 

Цілі проекту:

 • Модернізувати програму з кібербезпеки і стійкості для підготовки магістрів; модернізувати програму з кібербезпеки і стійкості для підготовки аспірантів (PhD);
 • розробити програму з підвищення кваліфікації з кібербезпеки і стійкості - три модулі; створити Національний   альянс з інформаційної  безпеки для підготовки та консультаційної діяльності у сфері оцінювання та менеджменту кібербезпеки;
 • запровадити   комплексну   схему   розвитку   потенціалу   залученого    професорсько- викладацького складу 7 українських університетів.

Напрями діяльності за проектом:

 • Розроблення програми підготовки магістрів в області кібербезпеки і стійкості;
 • Розроблення програми підготовки аспірантів (PhD) в області кібербезпеки і стійкості;   створення Національного альянсу з інформаційної безпеки;
 • Поліпшення володіння англійською мовою членів партнерства;
 • Впровадження схеми розбудови потенціалу для 7 українських ВНЗ;   внутрішні дії з розповсюдження інформації про проект.

Отримані результати:

 • 5 курсів магістерської програми з кібербезпеки і стійкості розроблені і успішно впроваджені;
 • 3 курси докторської (PhD) програми в області кібербезпеки і стійкості розроблені та ефективно функціонують;
 • Розроблена програма підвищення кваліфікації з кібербезпеки і стійкості;
 • Впроваджено Національний альянс з інформаційної безпеки створений, консультації у сфері оцінювання та управління кібербезпекою забезпечено;
 • Розроблено схему розвитку потенціалу запроваджена для залученого академічного персоналу з 7 українських університетів.

Веб-сайт проекту: https://serein.eu.org/

 

Другий проект: «Від прикладних досліджень та обміну технологічно підприємницьких ноу-хау до розвитку міждисциплінарних навчальних модулів -Knowledge Transfer Unit – From Applied Research And Technology-Entrepreneurial Know-How Exchange To Development Of Interdisciplinary Curricula Modules»

                                                                                                                                        proj_2

Сторінка проекту на сайті ERASMUS+ https://erasmusplus.org.ua/projects/tempus-iv/916-modul-transferu-znan-vid-prikladnikh-doslidzhen-i-obminu-tekhnologichno-pidpriemnitskikh-nou-khau-do-rozvitku-mizhdistsiplinarnikh-navchalnikh-programnikh-moduliv.html

Консорціум проекту:

 • Світовий Університет — Австрійський Сервісний Комітет, Австрія;
 • Будапештський університет технологій та економіки, Угорщина;
 • Університет Жірони, Іспанія;
 • Королівський технологічний інститут, Швеція;
 • Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут» ім. М.Є. Жуковського, Україна;
 • Міжнародний науково-технічний університет, Україна;
 • Університету банківської справи Національного банку України;
 • Хмельницький національний університет, Україна;
 • Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, Україна;
 • Дніпродзержинський державний технічний університет, Україна;
 • Українська Студентська Асоціація, Україна;
 • ТОВ «Центр інноваційних інженерних технологій», Україна;
 • Асоціація підприємств малого бізнесу, Україна;
 • Закарпатська торгово-промислова палата, Україна;
 • Український інститут науково-технічної і економічної інформації, Україна;
 • Дніпропетровський агрегатний завод, Україна;
 • Міністерство освіти і науки України, Україна.

Мета та завдання проекту:

 • Заснувати і обладнати  в першій  половині  реалізації проекту 6 структур з передачі  знань (Knowledge Transfer Units – KTUs) у всіх університетах країн-партнерів, які будуть служити як структури з передачі технологій та джерела даних для розвитку модулів міждисциплінарних навчальних програм;
 • Модернізувати   та  розвинути  навчальну   програму  шляхом  модифікації   існуючих/ розроблення нових практико орієнтованих модулів та їх запровадження в усіх університетах країн-партнерів в другій половині реалізації проекту як результати діяльності KTUs;
 • Розвивати партнерство з підприємствами і трикутник знань: освіта-наука-інновації.

Цільова група:

Вчителі, тренери, майбутні випускники, професорсько-викладацький і управлінський персонал, адміністративний та допоміжний персонал, студенти, персонал проекту Темпус, компаній, професори з відповідних областей, підприємства, бізнес старт-ап центри, інноваційні інституції, торгово-промислові палати та інші організації.

 

Напрями діяльності за проектом:

 • Розробка стратегії KTU на основі досвіду та прикладів кращих практик партнерів ЄС, спираючись на інструменти, які вже існують у відповідних університетах країн- партнерів, якщо такі є.
 • Заснування KTU та оснащення KTU;
 • Підбір та навчання персоналу для KTU;
 • Розробка певних дій та бізнес-плану для всіх KTU;
 • Розробка інструментів і послуг для кожного KTU та їх застосування в реальних пілотних проектах;
 • Розроблення навчальних програм на основі матеріалів, отриманих від підприємств у рамках співпраці за проектами KTU;
 • Контроль якості та моніторинг KTU;
 • Розроблення плану фінансової стійкості проекту;
 • Поширення результатів проекту для всіх зацікавлених сторін.

Отримані результати:

 • Стратегія KTU, заснована на досвіді і прикладах кращих практик партнерів ЄС, спираючись на заходи, які вже існують у відповідних університетах країн-партнерів;
 • KTU створені в університетах країн-партнерів на базі вже існуючих відповідних центрів (наприклад, технологічні, інноваційні центри), що дозволило їм будувати взаємодію з іншими адміністративними органами університету, а також зробить процес створення швидшим і легшим, як і використання вже створених стратегій;
 • Усі KTU обладнані основною офісною технікою і технологією швидкого макетування (rapid prototyping technology – RPT), у цьому процесі вони будуть підтримуватися партнерами з ЄС і отримувати їх консультації (включаючи технічні специфікації і зворотній зв'язок);
 • Персонал KTU відібрано відповідно до специфікацій і вимог, визначених координатором проекту, враховуючи зворотній зв’язок від усіх партнерів з ЄС і країн-партнерів.

Веб-сайт проекту: http://my-ktu.eu/

 

Участь в інноваційних заходах

Викладачі кафедри є учасниками та доповідачами у ключових конференціях, круглих столах та семінарах з інформаційних технологій, кібербезпеки, фінансових технологій, цифрової економіки, розвитку інновацій и т.д. 

Конференції:

1. Друга найбільша конференція в Україні з фінтеху «FinTech 2019» (https://uafin.tech/);

  

2. Конференція «Digital lending» (https://dl.fintechua.org/)

  

3. Перша найбільша конференція в Україні з фінтеху «FinTech 2018» (https://uafin.tech/2018ua);

  

4. Науково-практична конференція «Dependable systems, services and technologies» (http://dessert.ieee.org.ua/dessert-2018/);

  

5. Третій щорічний ІТ-захід для бізнесу Digital Evolution Forum '19 (http://dessert.ieee.org.ua/dessert-2020/)

 

6. Конференція "Кібербезпека. Захисти свій бізнес" (https://cybersecurity.ciseventsgroup.com/)

 

Семінари:

Семінар з фінансових технологій за участю Chris Skinner (https://thefinanser.com/). Він є всесвітньо відомим експертом та автором багатьох книг: «Digital Human: The Fourth Revolution of Humanity Includes Everyone», «Digital Bank: Strategies to launch or become a digital bank» та ін.

  

Семінар з цифрової економіки за участю Lowell Campbell. Він є світовим спеціалістом з цифрових фінансів, IFC

  

  

Зустріч з Еліасом Верісом, головним операційним директором Google for Startups.

 

Організація семінарів та конференцій

 

Кафедра є постійним співорганізатором конференції «International IEEE Conference Dependable Systems, Services and Technologies». В 2020 році конференція буде присвячена наступним напрямкам:  IoT, Big Data and AI for a Safe&Secure World and Industry 4.0 (http://dessert.ieee.org.ua/dessert-2020/)

  

 

Гордєєв Олександр Олександрович

Alex Gordeyev

Кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри.
Директор мережевої академії Cisco Університету банківської справи.

Освіта: Кандидат технічних наук (2007), доцент (2011), дисертація на тему «Моделі, методи та інформаційна технологія оцінки якості програмного забезпечення на основі профілювання та засіву дефектів».

Дисципліни, що викладає:

 1. Інформаційні технології в різних доменах
 2. Інформаційна безпека
 3. Кібербезпека
 4. Хмарні обчислення
 5. Людино-машинне взаємодія
 6. Обробка великих даних
 7. Цифровий банкінг
 8. Платіжні системи
 9. Електронні кібергроші
 10. Інноваційні технології (тренінговий курс)

Наукові інтереси: наукова-дослідна робота в напрямках забезпечення якості програмного забезпечення (SoftwareQualityAssessment), кібербезпека (Cybersecurity), людино-машина взаємодія (Himan-machineinteraction), інтернет-речей (IoT).

Перелік основних публікацій:

 1. Vyacheslav Kharchenko, Oleksandr Gordieiev and Alina Fedoseeva. Applications of Computational Intelligence in Biomedical Technology. Chapter: Profiling of Software Requirements for the Pharmaceutical Enterprise Manufacturing Execution System. – Springer Switzerland, 2016. Volume 606, p. 67-93.
 2. Vyacheslav Kharchenko, Oleksandr Gordieiev, Sergiy Vilkomir, Oleg Odarushchenko. T-wise-based multi-fault injection technique for the verification of safety critical i&c systems // In proc. of the NPIC & HMIT 2015, Charlotte, NC, February 22-26, 2015, p. 1827-1836.
 3. Oleksandr Gordieiev, Vyacheslav Kharchenko and Mario Fusani. Evolution of software quality models: usability, security and greenness issues // In proc. of the 19-th International Conference on Computers (part of CSCC 15), July 16-20, 2015 Zakynthos Island, Greece, p. 519-523.
 4. Oleksandr Gordieiev. Evolution of software Quality Models in Context of the Standard ISO 25010// In. proc. Dependability on Complex Systems DepCoS – RELCOMEX (DepCOS), June 30 – July 4, 2014, Brunow, Poland. ­– p. 223-233.
 5. Andriy Biryukov, Oleksandr Gordieiev, Olexandr Yakimenko. The necessity of creation of the national processing center // Information and security: an international journal. –, 2012. – Vol.28, Number 2 pp. 266-272.

Науковий бібліометричний профіль у системі Google Scholar.

Scopus

Вайганг Ганна Олександрівна

 

Wigang

Кандидат технічних наук, заступник завідувача кафедри

Освіта: Кандидат технічних наук (2015), дисертація на тему «Комплексна оцінка та прогнозування забруднення придорожнього середовища транспортними потоками».

Дисципліни, що викладає:

 1. Основи кібербезпеки
 2. Алгоритми та структури даних
 3. Організація баз даних та знань
 4. Операційні системи
 5. Технології створення програмних продуктів
 6. Обробка великих даних

Наукові інтереси: розробка баз даних та програмних продуктів, Web-програмування та захищеність додатків, автоматизація транспортної інфраструктури з врахуванням забезпечення екологічної та інформаційної безпеки.

Перелік основних публікацій:

 1. Вайганг Г.О. Комплексна оцінка забруднення придорожнього середовища транспортними потоками / В.П. Матейчик, Г.О. Вайганг// System and means of motortransport. Selected problems. Seria: Transport. – Rzeszow – 2014. Nr. 5. – p. 379–387.
 2. Результати екологічної та соціальної оцінки проекта реконструкції дороги/ В.О. Хрутьба, Г.О. Вайганг, В.І. Зюзюн //Харків, Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 4/10 ( 76 ) 2015 – с. 26-34.
 3. Еколого-економічна ефективність формування портфеля проектів транспортного підприємства / Хрутьба В.О., Вайганг Г.О., Хрутьба А.С. // Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами №1 - НТУ "ХПИ", 2015. – С. 90-96.
 4. Визначення показників екологічної безпеки проектів використання відходів як дорожньо-будівельного матеріалу / В.О. Хрутьба, Г.О. Вайганг, Л.І. Крюковська // Технологический аудит и резервы производства. - 2015. - № 4(4). - С. 64-71. 
 5. Вайганг Г. Екологічний підхід до вибору транспортних засобів при перевезенні хлібобулочних виробів/ Хрутьба В., Вайганг Г., Хрутьба Ю. // Materiały XXVІ konferencji międzynarodowej «Systemy I srodki transportu samochodowego. Wybrane zagadnienia». – Seria Transport № 6. - Rzeszów: Politehnika Rzeszowska, 2015. – р. 347-355
 6. Вайганг Г.О. Дослідження впливу режимів руху транспортного потоку на рівень забруднення придорожнього середовища / В.П. Матейчик, Г.О. Вайганг, О.К. Грищук, О.В. Блажчук // Вісник Національного транспортного університету. – К.: НТУ – 2015. – Вип. 32. – С.174-181.
 7. Матейчик В.П., Хрутьба В.А., Вайганг А.А. Анализ экологической подготовки специалистов транспортно-дорожного комплекса Украины / Международная научно-практическая конференция «Тенденции и перспективы создания региональных систем дополнительного образования взрослых», УО «ВГТУ». — Витебск, 2015. – С.112-115.
 8. Вайганг Г.О., Хрутьба В.О. Парадигма підвищення рівня екологічної безпеки транспортно-дорожнього галузі України/ V-й всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, Вінниця, 23–26 вересня 2015. – С.47.
 9. Вайганг Г. О. Визначення рівня екологічної безпеки системи «транспортний потік – дорога – придорожнє середовище» / Г.О. Вайганг, К.В. Римарук, О.В. Блажчук // Збірка тез доповідей всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання», 26-28 березня 2015 року. – Львів. Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С.53-55.
 10. Вайганг Г.О. Оцінка рівня забруднення автомобільних доріг транспортними потоками в м. Києві / Г.О. Вайганг, О.В. Блажчук // Збірка тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів НАУ, м. Київ, 16 квітня 2015. – С.17.
 11. Вайганг Г.О. Техногенний вплив військового конфлікту на екологічну безпеку східного регіону України/ Г.О. Вайганг, К.В. Комар // Збірка тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів НАУ, м. Київ, 16 квітня 2015. – С.18.
 12. Вайганг Г.О. Екологічна ситуація в зоні військового конфлікту / Г.О. Вайганг, Д.М. Марценюк // Збірка тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів НАУ, м. Київ, 16 квітня 2015. – С.20.
 13. Матейчик В.П., Вайганг Г.О., Римарук К.В. Програмний комплекс оцінювання рівня екологічної безпеки системи «транспортний потік – дорога – придорожнє середовище»/ Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2015/) Херсонська державна морська академія/ м. Херсон, 26-28 травня 2015. – С.359-362.
 14. Вайганг Г.О., Грищук В., Андрішак О.Ю. Розробка заходів зниження параметричного забруднення придорожнього середовища транспортними потоками /LXXІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – К.: НТУ, 2015. – С.103.
 15. Програмне забезпечення системи моніторингу транспорту: монографія / М.Ф. Дмитриченко, В.П. Матейчик, В.П. Волков, О.К. Грищук, М.П. Цюман, І.В. Грицук, Г.О. Вайганг, О.А. Клименко – К.: НТУ, 2016. – 204 с.
 16. Вайганг Г.О. Інформаційні ресурси впровадження системи управління екологічною освітою в процесі підготовки фахівців транспортної галузі. /LXXІІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – К.: НТУ, 2016. С.431.
 17. Еколого-економічна ефективність транспортної логістики. //Ю.С. Нікітченко, Г.О. Вайганг, Ю.С. Хрутьба, Т.М. Грабовська / Науково-технічний збірник «Вісник Національного транспортного університету». Серія «Технічні науки», Вип. 2(35) ­ 2016. ­ С.126-135.
 18. Оцінка параметричного забруднення придорожнього середовища міськими транспортними потоками //В.П. Матейчик, Г.О. Вайганг, В.В. Яновський / Науково-технічний збірник «Вісник Національного транспортного університету». Серія «Технічні науки», Вип. 2(35) ­ 2016. ­ С.141-150.
 19. Особливості управління якістю в проектах під час експлуатації доріг //А.П. Парасочка, Г.О. Вайганг, В.О. Хрутьба/ Науково-технічний збірник «Вісник Національного транспортного університету». Серія «Технічні науки», Вип. 2(35) ­ 2016. ­ С.157-166.
 20. Хрутьба В. А., Вайганг А.А., Рутковская И. А. Концептуальные основы проектирования дистанционных курсов повышения экологической компетентности научно-педагогических работников и студентов высших учебных заведений Украины // В кн. Дайджест курсов повышения экологической компетентности педагогических работников, учащихся и студентов. – Павлоград: ИМА-пресс, 2016 г. – 150 с.
 21. Ганна Вайганг, Вікторія Хрутьба Моніторинг стану екологічної безпеки урбанізованих територій методами біоіндикації: Проблеми хімотології. Теорія та практика використання традиційних і альтернативних паливно-мастильних матеріалів: Монографія /Сергій Бойченко, Казимир Лейда, Василь Матейчик, Петро Топільницький /за заг.ред. проф. С. Бойченко. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 452 с. (С. 381-385).
 22. Оптимізація приготування тіста для хліба житнього заварного з порошком топінамбура // Пашова Н.В., Волощук Г.І., Хрутьба В.О., Вайганг Г.О. / Хранение и переработка зерна. – №7(215) – 2017 – С. 60-65.
 23. Аналіз екологічних небезпек під час експлуатації та ремонту магістральних трубопроводів/ В.О. Хрутьба, Г.О. Вайганг, О.М. Стегній //"Екологічна безпека", Випуск 2/2017 (24). - С. 75-83.
 24. Вайганг Г.О. Передумови формування комп’ютерної експертної системи моніторингу стану довкілля методами біоіндикації. /LXXІІІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – К.: НТУ, 2017. – С. 104.
 25. Вайганг А.А. Анализ результатов внедрения дистанционного образования в систему повышения клалификации учителей и преподавателей техникума //А.А. Вайганг, Ю.А. Перепелина / Международная научно-практичекая конференция «Географические аспекты устойчивого развития регионов» 23-24 марта 2017 г., Гомель, Республика Беларусь.
 26. А. Вайганг Оценка эффективности управления экологическими знаниями в системе повыше­ния квалификации педагогических кадров /Сахаровские чтения 2017 года: экологические проблемы XXI века = Sakharov readings 2017: environmental problems of the XXI century : материалы 17-й международной научной конференции, 18–19 мая 2017 г., г. Минск, Республика Беларусь : в 2 ч. / Междунар. гос. экол. ин-т им. А. Д. Сахарова Бел. гос. ун-та; редкол.: С. Е. Головатый [и др.] ; под ред. д-ра ф.-м. н., проф. С. А. Маскевича, д-ра с.-х. н., проф. С. С. Позня­ка. – Минск : Изд-во, 2017. – Ч. 1. – С.44
 27. Вайганг Г.О. Комплексна екологічна оцінка стану придорожнього середовища автомагістралей м. Києва // Г.О. Вайганг, К.С. Доброніченко /Проблеми екологічної безпеки: збірник тез доповідей XV міжнародної науково–технічної конференції: 11-13 жовтня 2017 р. - Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2017. – С. 82.
 28. Mateichyk V.P., Weigang G.O Research of traffic flow operational modes impact on the level of roadside pollution / International Symposium on Sustainable Aviation 2017. 10-13 September, 2017 Kyiv, Ukraine (ISBN 978-605-89885-8-3).
 29. Вайганг Г.О. Формування методології організації та функціонування еколого-орієнтованої системи забезпечення екологічної безпеки транспортної інфраструктури. /LXXІV наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – К.: НТУ, 2018. – C.108.
 30. Вайганг Г. Основні переваги та недоліки транспортної системи м. Києва / Вайганг Г., Комар К. // Systemy i środki transportu samochodowego. Efektywność I bezpieczeństwo. Wybrane zagadnienia. Monografia pod redakcią naukową Kazimierza Lejdy – Seria Transport № 15. - Rzeszów: Politehnika Rzeszowska, 2018. – р. 109-114

Чмерук Галина Григорівна

Galina Chmeruk

Кандидат економічних наук.

Освіта: Кандидат економічних наук (2001), доцент (2011), дисертація на тему «Економіко-математичне моделювання інформаційного забезпечення управління підприємством».

Дисципліни, що викладає:

 1. Цифрова економіка
 2. Комп’ютерна графiка

Наукові інтереси: трансформацiя фінансових відносин суб’єктiв господарювання в умовах цифрової економiки

Перелік наукових публікацій:

 1. Чмерук Г.Г. Аналіз стану цифрової економіки України // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2018. -  № 3 (68). - с.153-164.
 2. Чмерук Г.Г., Бурлакова І.А., Краліч В.Р. Деякі аспекти цифрової трансформації підприємств // Причорноморські економічні студії. – 2018. -  № 34 - с.215-226.
 3. Чмерук Г.Г. Концептуальні підходи до визначення цифрової економіки // Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». – 2018. -  № 5(48) - с.175-178.
 4. Чмерук Г.Г., Стороженко О.О. Сутність та визначення фінансових відносин суб’єктів господарювання //  Науково-виробничий журнал «Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво». – 2018. - № 5 (104)  - с.91-100.
 5. Чмерук Г.Г., Стороженко О.О. Трансформація фінансових відносин суб’єктів господарювання // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»,– 2019. - № 34 (104) 
 6. Чмерук Г.Г., Бурлакова І.А., Краліч В.Р. Економічні, соціальні та психологічні виклики Індустрії 4.0 Науковий журнал «Economics and Finance». – 2018. - № 6. – с. 61-68
 7. Чмерук Г.Г., Краліч В.Р. Цифрова нерівність в Україні: аналіз та шляхи подолання // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2018. -  № 7 (59). - с.289-293.
 8. Chmeruk G.G., Burlakova I.A. PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF USE CRYPTOCURRENCY IN UKRAINE //Science and education: Collection of scientific articles. - Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland. - 2017. – с.206-214
 1. Гордєєв О.О., Смовженко Т.С., Чмерук Г.Г. Цифровізація України: розвиток криптовалют // Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції «Нові форми грошей та фінансових активів: становлення, перспективи, ризики» м. Київ 29 листопада 2017 року
 2. Бурлакова І.А., Гордєєв О.О., Чмерук Г.Г. Аналіз ризиків та переваг використання криптовалют В процесі переходу до індустрії 4.0   Збірник наукових праць за матеріалами ХІ Всеукраїнських філософсько-економічних читань.- 2018 р. – с. 106-114
 3. Чмерук Г.Г. THE LEVEL OF DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT IN UKRAINE: COMPARATIVE ANALYSIS BY INDEX OF NETWORKING READINESS  // Synthesis of science and society in solving global problems: Collection of scientific articles, SAUL Publishing, Vienna, Austria. – 2018. – с. 15-23

 

 

Лапшин Андрій Львович

Lapshin

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри.

 

Освіта: Механіко-математичний факультет КДУ (зараз КНУ) імені Т.Г.Шевченка (1980),

Кандидат фіз.-мат. наук 1990 р. Ленінградський державний університет за спеціальностями 01.01.09 - математична кібернетика, та 01.01.11 - системний аналіз та автоматичне управління. Доцент (1996).

 

Дисципліни, що викладає:

 1. Вища математика.
 2. Статистика, в т.ч. теорія ймовірностей.
 3. Дискретна математика
 4. Фізика.
 5. Чисельні методи та системний аналіз.

 

Наукові інтереси:

Математичне моделювання, системний аналіз, аналіз стохастичних процесів, аналіз ієрархічних структур.

 

Перелік основних публікацій:

 1. Валеев К.Г. Лапшин А.Л. Оптимизация решений линейных систем управления. Український математичний журнал. 1997. Том 49, № 10, С.1429-1431.
 2. Лапшин А.Л. Метод динамического программирования для систем с марковскими переключениями. Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения. Сб. науч.тр./НАН Украины. Ин-т математики. Киев. 1998. С. 128-131.
 3. Лапшин А.Л. Синтез оптимального регулятора для системы с марковскими переключениями при неполном векторе наблюдений. Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения. Сб. науч.тр./НАН Украины. Ин-т математики. Киев. 1999. С. 118-122.
 4. Лапшин А.Л. Уравнения для вторых моментов решений системы линейных дифференциальных уравнений со случайными полумарковскими коэффициентами и случайным входом. Український математичний журнал. 1999. Том 51, № 6, С.776-783.
 5. Валеев К.Г. Лапшин А.Л. Исследование устойчивости решений системы линейных дифференциальных уравнений с коэффициентами, зависящими от марковского процесса. Доповіді національної академії наук України. 1999. № 1, С. 29-32.
 6. Константинов А.Х., Лапшин А.Л. Устойчивость колебательного движения свободной поверхности жидкости в цилиндрической полости при случайных возмущениях. Прикладная механика. 2001. Том 37, № 10. С.105-113.
 7.  Лапшин А.Л. Устойчивость в среднем квадратическом решений системы линейных дифференциальных урванений с полумарковскими коэффицентами. Dynamical systems modelling and stability investigation. Kyiv. 2001. C. 67-68.
 8. Лапшин А.Л., Федорченко А.В. Маркетенгові інформаційні потоки та напрямки оптимізації прийняття управлінських рішень. Економіка та держава. 2009. № 7. С. 14-17.
 9.  Лапшин А.Л. Практикум з вищої математики.- К: КНЕУ, 2006 р. - 404 с. ISBN 966-574-830-0/ Т.В.Блудова, та інш.
 10. Валеев К.Г. Лапшин А.Л. Оптимизация решений линейных систем управления. Український математичний журнал. 1997. Том 49, № 10, С.1429-1431.
 11. Валеев К.Г. Лапшин А.Л. Уравнения для стационарных вторых моментов решений систем линейных разностных и дифференциальных уравнений со случайными коэффициентами и случайным входом. Доповіді національної академії наук України. 1998. № 8, С. 25-27.
 12. Лапшин А.Л. Метод динамического программирования для систем с марковскими переключениями. Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения. Сб. науч.тр./НАН Украины. Ин-т математики. Киев. 1998. С. 128-131.
 13. Лапшин А.Л. Фильтрация и упреждение случайных решений системы линейных дифференциальных уравнений с коэффициентами, зависящими от конечнозначного марковского процесса. Український математичний журнал. 1998. Том 50, № 7, С.997-1000.
 14. Лапшин А.Л. Синтез оптимального регулятора для системы с марковскими переключениями при неполном векторе наблюдений. Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения. Сб. науч.тр./НАН Украины. Ин-т математики. Киев. 1999. С. 118-122.
 15. Лапшин А.Л. Уравнения для вторых моментов решений системы линейных дифференциальных уравнений со случайными полумарковскими коэффициентами и случайным входом. Український математичний журнал. 1999. Том 51, № 6, С.776-783.
 16. Лапшин А.Л. Корреляционная матрица случайных решений динамической системы с марковскими коэффициентами. Український математичний журнал. 1999. Том 51, № 3, С.338-348.
 17. Константинов А.Х., Лапшин А.Л. Устойчивость колебательного движения свободной поверхности жидкости в цилиндрической полости при случайных возмущениях. Прикладная механика. 2001. Том 37, № 10. С.105-113.
 18. Лапшин А.Л. Практикум з вищої математики.- К: КНЕУ, 2006 р. - 404 с. ISBN 966-574-830-0/ Т.В.Блудова, та інш.
 19.  Лапшин А.Л., Федорченко А.В. Маркетенгові інформаційні потоки та напрямки оптимізації прийняття управлінських рішень. Економіка та держава. 2009. № 7. С. 14-17.
 20.  Лапшин А.Л. Фізика: Навчальний посібник.-К.: КНЕУ, 2011.- 589 с. ISBN 978-966-483-375-9/ Є.М.Борисов,А.Б.Кулик, А.Л. Лапшин, В.М.Максименко

 

 

Краліч Віталій Робертович

Vitaliy Kralich

Кандидат економічних наук.

Освіта: Кандидат економічних наук (2011), доцент, дисертація на тему «Фінансовий моніторинг у забезпеченні функціонування системи економічної безпеки банківських установ в Україні».

Дисципліни, що викладає:

 1. Безпека банківської діяльності
 2. Організація системи безпеки банку
 3. Організаційно-управлінська безпека банку
 4. Управління безпекою в банку в умовах техногенних загроз
 5. Організація охорони банку
 6. Оцінка ефективності банківської безпеки
 7. Фінансовий моніторинг у банку

 

Наукові інтереси: проблеми комплексного забезпечення банківської безпеки, фінансовий моніторинг в діяльності банківських установ.

Перелік наукових публікацій:

 1. Краліч В.Р. Внутрішній фінансовий моніторинг банківської установи як особлива форма внутрішнього банківського контролю// Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Економічна безпека /Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі. — 2014. – № 1. – С.128-133
 2. Краліч В.Р.Формування системи забезпечення економічної безпеки банківських установ: концептуальні підходи / Зовнішньоекономічна політика України в умовах інтеграційних процесів: Збірник матеріалів ХVII Міжнародної науково-практичної конференції 29 травня 2014 р. – К. : УДУФМТ, 2014. – С. 349-351.
 3. Краліч В.Р. Сутність процесу легалізації (відмивання)брудних коштів та його вплив на економічну безпеку вітчизняних банківських установ// Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Економічна безпека /Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі. — 2012. – № 6. – С. 191–195.
 4. Краліч В.Р. Ризик відмивання кримінальних доходів у сучасній системі економічної безпеки вітчизняних банківських установ// Зовнішня торгівля. Економічна безпека / Університет економіки та права „КРОК“.– 2011. –– № 5. – С. 75–81.

Бурлакова Ірина Анатоліївна

Iryna Burlakova

 1. Доктор психологічних наук, професор.

  Освіта: Доктор психологічних наук, доцент, дисертація на тему «Соціально-психологічні основи професійного здоров’я фахівців економічної » (19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи, 2018),

  Дисципліни, що викладає:

  1. Лідерство та командна робота
  2. Тайм-менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі
  3. Педагогіка та психологія вищої школи
  4. Психологія професійного розвитку,
  5. Соціологія та філософія

  Наукові інтереси: психологія здоров’я, соціально-психологічні основи професійного здоров’я; здоров’я як психосоціальна проблема; соціально-психологічний вимір суспільних процесів; формування здоров’язберігаючих компетенцій людини

  Член редакційної колегії збірника «Теоретичні і прикладні проблеми психології» Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля

  Член спеціалізованої вченої ради  із захисту  дисертацій Д 29.051.11 (19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»)  Східноукраїнського національного університету ім.В.Даля

  Перелік наукових публікацій:

  1. Бурлакова І.А. Соціально-психологічні методи впливу на кадрову безпеку банківських установ. Перспективи управлінської діяльності суб”єктів господарювання в контексті економічної безпеки: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси 28-30 березня 2014 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. - С,181-183
  2. Бурлакова И.А. Менеджмент профессионального здоровья в контексте экономической безопасности субъектов хозяйственной деятельности/ И.А. Бурлакова // Материалы международной научно-практической конференции «Институциональные основы функционирования экономики в условиях трансформации» - Нюрнберг, Германия 23 мая 2014 г. - С.221-223. - [Електронный ресурс]. 
  3. Бурлакова І.А. Тренінгові технології у формуванні навичок управління професійним здоров’ям як інноваційний компонент освіти фахівців економічних спеціальностей Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір: IX Міжнародна науково-практична конференція, м. Львів 11-13 червня 2014, Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
  4. Бурлакова І.А. Передумови укріплення і становлення професійного здоров’я майбутніх фахівців банківського сектору / І.А. Бурлакова // Матеріали ІІІ Всеукраїнського конгресу з міжнародною участю «Особистість у сучасному світі», Київ, 22-23 жовтня 2014 р.
  5. Бурлакова І. А. Проблема професійного здоров'я сучасного студентства у соціально-психологічному вимірі/ І.А. Бурлакова // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – 2014. – Том. Х. – Вип. 26. – С. 96-106. 
  6. Бурлакова І.А. Формування здорового стилю життя майбутніх спеціалістів як вагома передумова їх професійного здоров’я // Правничий вісник Університету «КРОК». – 2014. – № 19. – С. 119–124.
  7. Бурлакова І.А. Суб’єктність як основа психологічного супроводу забезпечення професійного здоров’я майбутніх спеціалістів // Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». - Вип. 20. – К., 2015. - С.121-126
  8. Бурлакова І. А. Формування професійного здоров’я в освітньому просторі / І. А. Бурлакова // Освіта: соціальні проблеми в контексті економічного розвитку України : [монографія] / За ред. Профес. Лаптєва С. М., Сідака В. С., Денисенка М. П. – К. : Університет економіки та права «КРОК», 2014. – С. 397 – 410.
  9. Бурлакова І.А. Інформаційно-психологічна безпека особистості в контексті кадрової безпеки підприємства / І.А. Бурлакова // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки». - м. Черкаси, 27-28 березня 2015 р., С.175-179
  10. Бурлакова І.А. Сучасний вектор підготовки фахівців з організації безпеки підприємства / І.А. Бурлакова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Безпекотворення: питання теорії, практики та правові аспекти». – Київ, 27 травня 2015 р.
  11. Бурлакова І.А. Психологічний супровід фізичної культури студентства – вагома передумова забезпечення професійного здоров’я майбутніх спеціалістів / І.А. Бурлакова // Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015 р. – С.131-133.
  12. Бурлакова И.А. Психологическое сопровождение обеспечен

 

Комар Катерина В'ячеславівна

 

 


Освіта: Національний транспортний університет. Інженер з охорони
навколишнього середовища. (2017)
Дисципліни, що викладає:
1. Безпека комп`ютерних систем
2. Інформаційні технології
3. Основи кібербезпеки
4. Правові основи інформаційної безпеки

Наукові інтереси: автоматизація транспортної інфраструктури з врахуванням
забезпечення екологічної безпеки, впровадження smart-технологій в
транспортну інфраструктуру міського середовища.
Перелік основних публікацій:
1. Техногенний вплив військового конфлікту на екологічну безпеку
східного регіону України/ Г.О. Вайганг, К.В. Комар // Збірка тез
доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих
учених та студентів НАУ, м. Київ, 16 квітня 2015. – С.18.
2. Комунікаційні процеси, як елемент функціонування сталої
транспортної системи міста. /COMPUTER MODELING FOR
CHEMISTRY, TECHNOLOGIES AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT SYSTEMS 6th International Scientific-Practical
Conference Kyiv, May 16-18 – 2018. KPI, 2018 P.43.
3. Вплив експлуатаційних показників якості дороги на рівень
забруднення придорожнього середовища. /Молодь і прогрес у
раціональному природокористуванні м Київ 6-7 грудня 2018 р. НАУ,
2018. С. 26.
4. Вплив експлуатаційних показників дорожнього покриття на стан
безпеки транспортної системи міста. /LXXV наукова конференція
професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та
співробітників відокремлених структурних підрозділів університету.
НТУ, 2018. С. 92.
5. Аналіз впливу параметрів вулично-дорожньої мережі на стан безпеки
транспортної системи міста. /LXXІV наукова конференція
професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та
співробітників відокремлених структурних підрозділів університету.
НТУ, 2019. С. 108.
6. Безпека руху, як один із факторів екологічної безпеки транспортної
системи. /ХII Всеукраїнська науково-практична конференція молодих
учених і студентів „ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ”,
присвяченій пам’яті проф. Мовчана Я.І., Національного авіаційного
університету.

7. Mateichyk V., Grascht R., Weigang G., Horidko N., Komar К. Problems and
prospects of urban mobility development SYSTEMY I SRODKI
8. TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO EFEKTYWNOSC I
BEZPIECZENSTWO WYBRANE ZAGADNIENIA RZESZÔW – 2019 –
C. 100-109.
9. Матейчик В.П., Лавров О.А., Нагайчук В.М., Комар К.В. Особливості
моделювання шумового забруднення придорожнього середовища
транспортними потоками з використанням Plant Simulation. Науково-
технічний збірник «Вісник Національного транспортного
університету». Серія «Технічні науки», Вип. 3(43) ¬ 2019. ¬ С.91-99.
10. ВАЙГАНГ Г., КОМАР К. Основні переваги та недоліки транспортної
системи м. Києва SYSTEMY I SRODKI
11. TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO EFEKTYWNOSC I
BEZPIECZENSTWO WYBRANE ZAGADNIENIA RZESZÔW – 2019 –
C. 109-114.

Кондес Тетяна Василівна

 

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри.

Освіта: Кандидат психологічних  наук, дисертація на тему «Соціально-психологічні особливості формування здоров’язберігаючих компетентностей майбутніх фахівців соціономічного профілю» (2019)

Дисципліни, що викладає:

 1. Фізична освіта;
 2. Філософія та соціологія;
 3. Психологія управління та конфліктологія в банках.

Наукові інтереси: здоров’язберігаючі технології та професійне здоров’я.

 

Ковбель (Паньчук) Оксана Володимирівна

 

Кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри, адвокатеса, старша
партнерка АО «АСТАРТА», членкиня Національної асоціації адвокатів України
Дисертаційне дослідження на тему: “Кримінологічна характеристика
експлуатації дітей” (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія,
кримінально-виконавче право; 2008).
Дисципліни, що викладає:
Правове забезпечення діяльності суб'єктів господарювання;
Міжнародне економічне право;
Корпоративне право;
Наукові інтереси: захист прав дітей в Україні; права людини в галузі охорони
здоров'я; управління міжнародною правоохоронною діяльністю;
1. Паньчук О.В. Експлуатація дітей, а зокрема сексуальна експлуатація як
одна з найжорстокіших форм насильства до дітей // Наше право. – 2004. – № 4.
– С. 5-7.
2. Паньчук О.В. Деякі проблеми щодо визначення понять “експлуатація”
та “насильство” щодо дітей, які вчиняються в сім’ї // Наше право. – 2005. – № 4.
– С. 82-86.
3. Паньчук О.В. Найгірші форми дитячої праці як один із видів їх
трудової експлуатації // Вісник Національного університету внутрішніх справ. –
2005. – № 30. – С. 336-341.
4. Паньчук О.В., Бандурка О.М. Правовий захист інтересів дитини від
експлуатації за національним законодавством  Вісник Національного
університету внутрішніх справ.  2006.  № 32.  С. 62-67.
5. Паньчук О.В. Деякі проблеми щодо розробки та реалізації соціально-
економічних та нормативно-правових програм по викоріненню експлуатації
дітей  Наше право.  2007.  № 2.  С. 66-70.
6. Паньчук О.В. Причини і умови експлуатації дітей  Вісник Академії
прокуратури України.  2007.  № 2.  С. 37-40.
7. Паньчук О.В. Сексуальна експлуатація дітей як одна з найжорстокіших
форм насильства щодо дітей  Актуальні проблеми сучасної науки в
дослідженнях молодих вчених: Матеріали наук.-практ. конференції.  Харків:
Національний університет внутрішніх справ, 2005.  С. 40-42.
8. Паньчук О.В. Насильство в сімї як одна з причин дитячої
безпритульності  Делінквентна поведінка дітей та молоді: сучасні технології
протидії: Матеріали міжнар. наук.-практ. конфер.  Одеса: Одеський
юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх
справ, 2006.  С. 132-135.
9. Паньчук О.В. Роль громадських організацій в протидії експлуатації

дітей  Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених:
Матеріали наук.-практ. конференції.  Харків: Харківський національний
університет внутрішніх справ, 2006.  С. 134-137.
10. Паньчук О.В. Деякі проблеми щодо розробки та реалізації соціально-
економічних програм по викоріненню експлуатації дітей  Актуальні проблеми
сучасної науки в дослідженнях молодих вчених: Матеріали наук.-практ.
конференції.  Харків: Харківський національний університет внутрішніх
справ, 2007.  С. 23-26.
11. Теоретико-методичні основи протидії дитячій праці в Україні.
Навчально-методичний посібник. За загальною редакцією Левченко К.Б.
Трубавіною І. М. – К.: Юрисконсульт. – 2006-2007. – 334 с.
Громадська робота:
 2010-2012- рр. суддя третейського суд при Українському Національному
комітеті Міжнародної Торгової Палати;
 З 2017 року помічник-консультант народного депутата України.