Темпус

Темпус (Транс-європейська програма мобільності для навчання в університетах) – освітня програма Європейського Союзу, яка підтримує модернізацію системи вищої освіти та створює простір для співпраці в країнах-партнерах ЄС через університетські проекти. Також програма спрямована на добровільне наближення систем вищої освіти в країнах-партнерах до здобутків розвитку вищої освіти в державах-членах ЄС, і додатково пропагує підхід міжлюдської співпраці (people to people approach).

Програма Темпус, заснована в 1990 році для максимально збалансованого співробітництва та вдосконалення систем вищої освіти в державах-членах ЄС і країн-партнерів, та охоплює сьогодні загалом 27 країн: на Західних Балканах, у Східній Європі, Центральній Азії, Північній Африці та на Ближньому Сході.

Програма Темпус фінансує міжуніверситетську співпрацю в сфері розробки та вдосконалення навчальних програм, управління університетами, взаємодії науковців та громадянського суспільства, партнерство освіти і бізнесу, а також структурні реформи в сфері вищої освіти.

Програма Темпус є найбільш тривалою, її перший етап розпочався в 1990 році: Tempus I – 1990-1994; Tempus II – 1994-1998; Tempus II іbis – 1998-2000; Tempus III – 2000-2006. З 2007 року розпочато новий етап програми – Tempus IV (2007-2013).

Програма Темпус сприяє встановленню і зміцненню співпраці в сфері вищої освіти між країнами-членами ЄС та країнами-партнерами.

В основу програми покладено усвідомлення важливої ролі вищих навчальних закладів в процесі соціального, економічного та культурного розвитку. Саме вони є джерелами спеціальних знань, людських ресурсів і центрами підготовки нової генерації лідерів.

З 2014-2020 р. відкривається нова освітня програма ЄС Еразмус+.

Темпус (Транс-європейська програма мобільності для навчання в університетах) – освітня програма Європейського Союзу, яка підтримує модернізацію системи вищої освіти та створює простір для співпраці в країнах-партнерах ЄС через університетські проекти. Також програма спрямована на добровільне наближення систем вищої освіти в країнах-партнерах до здобутків розвитку вищої освіти в державах-членах ЄС, і додатково пропагує підхід міжлюдської співпраці (people to people approach).

Програма Темпус, заснована в 1990 році для максимально збалансованого співробітництва та вдосконалення систем вищої освіти в державах-членах ЄС і країн-партнерів, та охоплює сьогодні загалом 27 країн: на Західних Балканах, у Східній Європі, Центральній Азії, Північній Африці та на Ближньому Сході.

Програма Темпус фінансує міжуніверситетську співпрацю в сфері розробки та вдосконалення навчальних програм, управління університетами, взаємодії науковців та громадянського суспільства, партнерство освіти і бізнесу, а також структурні реформи в сфері вищої освіти.

Програма Темпус є найбільш тривалою, її перший етап розпочався в 1990 році: Tempus I – 1990-1994; Tempus II – 1994-1998; Tempus II іbis – 1998-2000; Tempus III – 2000-2006. З 2007 року розпочато новий етап програми – Tempus IV (2007-2013).

Програма Темпус сприяє встановленню і зміцненню співпраці в сфері вищої освіти між країнами-членами ЄС та країнами-партнерами.

В основу програми покладено усвідомлення важливої ролі вищих навчальних закладів в процесі соціального, економічного та культурного розвитку. Саме вони є джерелами спеціальних знань, людських ресурсів і центрами підготовки нової генерації лідерів.

З 2014-2020 р. відкривається нова освітня програма ЄС Еразмус+.

Tempus KTU

Університет банківської справи Національного банку України є учасником проекту TEMPUS KTU (544031-TEMPUS-1-2013-1- AT-TEMPUS-JPHES).

Тривалість проекту: 01.12.2013р.-01.12.2016р.

Метою проекту є створення центрів трансферу знань (KTUs) у шести українських університетах-партнерах.

Оскільки на сьогодні спостерігається великий розрив в кооперації бізнесу (індустрії) – освіти – науки, щоб зв'язати ці три складові у рамках проекту і будуть створюватися KTU-центри як окремі структурні одиниці університетів. Ці центри будуть виконувати роль інтерфейсів між університетами та «зовнішнім світом», допомагаючи представникам університетів (викладачам, дослідникам, студентам) пропонувати свої знання, інновації та компетенції ринку.

Координатор проекту від Університету банківської справи – Гордєєв О.О., доцент кафедри банківської справи Інституту банківських технологій та бізнесу Університету банківської справи.

Інформація про проект англійською мовою 

Партнери проекту:

Проект SEREIN

Метою проекту  SEREIN «Модернізація післядипломної освіти з безпеки і стійкість в гуманітарних і промислових областях» є підготовка нового покоління технічних і наукових співробітників, здатних виконувати конструктивний розвиток у сфері оцінки та забезпечення кібербезпеки. Це буде сприяти виконанню вимог українського суспільства до вирішення проблем в галузі забезпечення політики кібербезпеки в різних доменах застосування.

Для досягнення головної мети для українських ВНЗ будуть розроблені міжнародні магістерські і докторські програми з кібербезпеки та відмовостійкості.

Області застосувань, що будуть охоплені створеними програмами: гуманітарна (людина, країна), бізнес (банки, Веб & E-Комерція, телекомунікації), критична безпека (авіація, космос, АЕС, електромережі, залізничний транспорт).

Координатор проекту від України Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний університет», м. Харків.

Координатор проекту від Університету банківської справи – Гордєєв О.О., доцент кафедри банківської справи Інституту банківських технологій та бізнесу Університету банківської справи.