Інформація для працівників

Повідомлення щодо Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України

Витяг ст. 8 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.7.2013р. №1057-IV

Контакти Департаменту з управління діяльності Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України

Правила внутрішнього розпорядку ДВНЗ «Університет банківської справи»

Колективний договір ДВНЗ «Університет банківської справи»  на  2020-2021 р.р. (перебуває на повідомчій реєстрації)

Положення  про оплату праці працівників  ДВНЗ «Університет банківської справи»

 Ключові показники ефективності (КРІ) ДВНЗ Університет банківської справи»