Роботодавцям

robotodavciam

 Переваги випускників Університету банківської справи:

високий рівень професіоналізму, який забезпечують:

– сучасні навчальні плани, узгоджені з європейськими університетами і найкращими світовими сертифікаційними програмами (IFA, ACCA та іншими);

– якісна практична підготовка у структурних підрозділах Національного банку України, органах влади, провідних банках, фінансових установах;

– стажування в центробанках і фінансових установах країн Європи: Бундесбанку (Німеччина), Народовому банку Польщі, Національному банку Чехії, регіональних відділеннях банку PKO BP, фондовій біржі, Ізбі скарбовій (Польща), страхових компаніях, кооперативних банках Німеччини;

– можливість моделювання роботи банку в межах віртуальної дворівневої навчально-тренувальної банківської системи;

володіння на високому рівні іноземною мовою, інноваційними професійними знаннями і навичками завдяки читанню сучасних дисциплін англійською мовою практиками-науковцями, а саме: «Управління комплаєнс-ризиком», «Поведінкові фінанси», «Соціальна корпоративна відповідальність», «Людина – громадянин планети Земля»;

отримання подвійних дипломів у результаті співпраці із зарубіжними вищими навчальними закладами і сертифікатів від ACCA, ISMM, EBC*L, IFA, CIPA;

сучасне європейське мислення, шанобливе ставлення до людей, відповідальність, комунікабельність, стресостійкість, креативність, уміння працювати в команді;

можливість працевлаштування вже під час навчання, у тому числі – на умовах неповної зайнятості:

Студенти Університету можуть бути цікавими і корисними для фінансових установ за такими напрямами:

проведення роз’яснювальних заходів для населення, банківських клієнтів щодо політики установи;

проведення рекламних кампаній для фінустанов під час сезонних акцій і виведення на ринок нових продуктів;

кобрендингові заходи;

робота на посадах хол-менеджерів (на умовах неповної зайнятості);

формування кадрового резерву для банків – висококваліфікованих фахівців, цілеспрямованих, ініціативних, відповідальних, які сумлінно ставляться до роботи, мають широкий світогляд і вирізняються інноваційними знаннями, високими моральними якостями та активною життєвою позицією.

robotodavciam

 Переваги випускників Університету банківської справи:

високий рівень професіоналізму, який забезпечують:

– сучасні навчальні плани, узгоджені з європейськими університетами і найкращими світовими сертифікаційними програмами (IFA, ACCA та іншими);

– якісна практична підготовка у структурних підрозділах Національного банку України, органах влади, провідних банках, фінансових установах;

– стажування в центробанках і фінансових установах країн Європи: Бундесбанку (Німеччина), Народовому банку Польщі, Національному банку Чехії, регіональних відділеннях банку PKO BP, фондовій біржі, Ізбі скарбовій (Польща), страхових компаніях, кооперативних банках Німеччини;

– можливість моделювання роботи банку в межах віртуальної дворівневої навчально-тренувальної банківської системи;

володіння на високому рівні іноземною мовою, інноваційними професійними знаннями і навичками завдяки читанню сучасних дисциплін англійською мовою практиками-науковцями, а саме: «Управління комплаєнс-ризиком», «Поведінкові фінанси», «Соціальна корпоративна відповідальність», «Людина – громадянин планети Земля»;

отримання подвійних дипломів у результаті співпраці із зарубіжними вищими навчальними закладами і сертифікатів від ACCA, ISMM, EBC*L, IFA, CIPA;

сучасне європейське мислення, шанобливе ставлення до людей, відповідальність, комунікабельність, стресостійкість, креативність, уміння працювати в команді;

можливість працевлаштування вже під час навчання, у тому числі – на умовах неповної зайнятості:

Студенти Університету можуть бути цікавими і корисними для фінансових установ за такими напрямами:

проведення роз’яснювальних заходів для населення, банківських клієнтів щодо політики установи;

проведення рекламних кампаній для фінустанов під час сезонних акцій і виведення на ринок нових продуктів;

кобрендингові заходи;

робота на посадах хол-менеджерів (на умовах неповної зайнятості);

формування кадрового резерву для банків – висококваліфікованих фахівців, цілеспрямованих, ініціативних, відповідальних, які сумлінно ставляться до роботи, мають широкий світогляд і вирізняються інноваційними знаннями, високими моральними якостями та активною життєвою позицією.

Пропозиції співпраці:

Спільна підготовка фахівців для банківської системи України, а саме:

формування професійних стандартів і компетентних вимог до фахівців;

розробка навчальних планів, програм і навчально-методичних рекомендацій;

створення спільних груп з написання підручників, посібників, монографій,

наукових статей, методичних рекомендацій для практичного застосування

в банківських бізнес-процесах;

організація практичного навчання студентів-магістрів (45% годин навчального плану);

робота над темами магістерських робіт, які б мали прикладний характер

і захист яких відбувався б у банківських установах;

Запровадження іменних стипендій для кращих студентів-магістрів (1 400 грн на місяць)

Спільна робота над тематикою наукових досліджень, які мають прикладний характер

Організація системи підвищення кваліфікації для працівників банківських установ (семінари, тренінги, обмін досвідом тощо)

Створення цільових груп із числа працівників банків з метою їх перепідготовки (15–20 осіб), виходячи з потреб фінансових установ

Формування переліку робочих місць, на яких могли б працювати магістри

Університету на умовах неповної зайнятості

Формування замовлень на використання стенда Університету «Навчально-тренувальна банківська система (САБО В-2 і ВПС ЕНІГМА)»

Формування замовлень на дослідження сайтів банків і систем дистанційного обслуговування клієнтів на визначення оптимальності сприйняття їхніх інтерфейсів клієнтами банку

Центри працевлаштування випускників